شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طراح سفید فروشگاهی است برای طراحان , برنامه نویسان و وب مستر های ایرانی , برای شمایی که به دنبال محلی امن جهت عرضه کارهایتان می گردید و یا شمایی که به دنبال طرحی برای نو شدن هستید.طراح سفید میثاق گاه ما است. حمایت شما از ما باعث توسعه و بهبود وب سایت طراح سفید می گردد.

برای حمایت از طراح سفید ، آن را به دوستانتان معرفی کنید و اگر سایت و یا وبلاگی دارید لینک و یا بنرهای ما را در سایت خود قرار دهید :


بنر ۴۶۸x۶۰

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/untitled-project.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۴۶۸x۶۰

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/untitled-project22222.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۱۲۰x۲۴۰

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/44444444.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۱۲۵x۱۲۵

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/weuhuw.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۵۰x۵۰

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/demogif34.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۴۰x۴۰

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/demogif40x40.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>

بنر ۲۵x۲۵

<a href="https://tarahsefid.com" title="طراح سفید | فروشگاه قالب های حرفه ای" target="_blank"><img src="https://tarahsefid.com/wp-content/uploads/2020/08/demogif25x25.gif" alt="قالب فارسی" style="border:none" /></a>